De foodsector worstelt met ketensamenwerking


foodaward

Door: Slimstock

Retailers zeggen regelmatig te laat of onvolledig te worden beleverd en waarderen de samenwerking met hun toeleveranciers met een zuinige 6-plus. Dat is een opvallende conclusie uit onderzoek onder foodbedrijven, uitgevoerd door de Nyenrode Business Universiteit en Slimstocks supplychain experts. Met de huidige omstandigheden is een goede ketensamenwerking nog essentiëler geworden. 

Voor het onderzoek uit 2018 werd een enquête uitgevoerd onder supplychain professionals bij toeleveranciers én foodretailers. Aan beide groepen werd gevraagd hoe zij de huidige wijze van samenwerking beoordelen. Hieruit komt naar voren dat leveranciers de samenwerking gemiddeld met een 5.7 beoordelen. De retailers zijn met een 6.4 ook niet laaiend enthousiast over de samenwerking tussen henzelf en de leveranciers. 
‘Deze cijfers passen binnen de ‘zesjescultuur’, maar het zijn allerminst de cijfers waar men op zit te wachten bij een ketensamenwerking’, zegt Jack van der Veen, hoogleraar supplychain management aan de Nyenrode Business Universiteit, die leiding gaf aan het onderzoek. ‘Dat de retailers de ketensamenwerking slechts een 6.4 geven, is niet zo vreemd als je kijkt naar de problemen die retailers met hun leveranciers zeggen te ondervinden. Ruim 96 procent van de retailers ervaart regelmatig te late of incomplete leveringen.’ 
Het hoge percentage van retailers die leverproblemen ervaren (zie tabel 1) verklaart veel van het relatief lage cijfer dat door retailers aan ketensamenwerking wordt gehangen. De leveranciers waarderen hun eigen gerealiseerde servicegraad naar de retailers toe gemiddeld met een 7.5. Hier lijkt sprake te zijn van een mismatch in de keten. Wél geldt dat de leveranciers minder tevreden zijn over hun eigen dervingscijfers; dit wordt gemiddeld gewaardeerd op een rapportcijfer 5.7.
Ruim 61 procent van de retailers ervaart regelmatig capaciteitsproblemen in de toevoerketen, bijvoorbeeld bij lopende promoties. Zij geven ook aan dat ze bereid zijn om informatie over deze promoties te delen. Iets minder dan de helft van de retailers merkt op dat communicatie moeizaam verloopt (38,7 procent).

Kunt u aangeven welke problemen u regelmatig ervaart met uw leveranciers?Antwoorden
Te late leveringen en/of Manco’s / niet compleet leveren96,8%
Te weinig flexibiliteit bij urgentie45,2%
Capaciteitsproblemen bijvoorbeeld bij promoties61,3%
Moeizame communicatie38,7%
Denken alleen in eigen belang22,6%
Anders6,5%
TABEL 1

Informatie delen

Een belangrijke voorwaarde voor ketensamenwerking is dat partijen bereid zijn informatie met elkaar te delen. Op de vraag of ze daartoe bereid zijn, zeggen de onderzochte retailers volmondig ja. Tenminste als het gaat om informatie over promoties (87,1 procent) en toekomstige bestellingen (83,9 procent). Een veel kleiner deel (25,8 procent) is bereid om ook de Point of Sale (POS)-gegevens uit zijn winkels met ketenpartners te delen. 
‘Er wordt vaak gedacht dat bedrijven in de fast moving consumer goods voorop lopen met ketensamenwerking, maar de praktijk blijkt toch enorm weerbarstig’, reageert Van der Veen. ‘Retailers hebben een flinke bereidheid om data te delen, maar dat ze juist terughoudend zijn met POS-data is geen goede zaak. De essentie van een goed werkende supplychain is namelijk dat die geheel door de consumentenvraag wordt gedreven, en juist de POS-data geven die het beste weer.’

Voordelen van ketensamenwerking

Wat zou het opleveren als ketenpartners meer informatie met elkaar delen? Daar zijn de retailers het wel over eens: ruim 90 procent geeft aan hogere servicelevels en een hogere leveranciersbetrouwbaarheid (zie tabel 2). Een meerderheid van de retailers denkt bovendien dat er door het uitwisselen van data sneller geschakeld kan worden als keten (71 procent), er minder of zelfs geen nee-verkopen tijdens promoties zullen plaatsvinden (64,5 procent) en er meer rendement wordt behaald door samenwerking bij promoties en productintroducties (58,1 procent). 
Het meest genoemde voordeel waarvan de leveranciers denken dat de retailers profiteren als er meer informatie gedeeld wordt, is minder derving, 48,4 procent van de retailers denk net zo.

Op welke gebieden verwacht u verbeteringen te kunnen behalven indien er
meer informatie wordt gedeeld met uw leverancier?
Antwoorden
Hogere servicelevels, hogere leveranciersbetrouwbaarheid90,3%
Korte levertijden, meer dagen THT in het schap, minder derving48,4%
Als keten sneller kunnen schakelen en inspelen (op veranderingen in) de vraag71,0%
Meer rendement door samenwerking bij promoties en productintroducties58,1%
Optimale bestelhoeveelheden en lagere logistieke kosten (volle vrachtwagens)45,2%
Meer tevreden klanten48,4%
Een beter assortiment19,4%
Minder/geen nee-verkoop tijdens promoties64,5%
Lagere kosten51,6%
Anders3,2%
TABEL 2

Toeleveranciers in spagaat

‘Supplychain professionals in de voedingsmiddelenindustrie zitten in een spagaat’, constateert foodspecialist Arjan Levisson die het onderzoek mee heeft opgesteld. ‘Dagelijks moeten ze de balans zien te vinden tussen enerzijds de beschikbaarheid om aan de klantvraag te kunnen voldoen en anderzijds het voorkomen van derving en het maximaal benutten van productiecapaciteit.’ 

Toekomstperspectief

De laatste jaren zijn op zijn zachtst gezegd turbulent geweest. Sinds het onderzoek is de impact van e-commerce alleen maar groter geworden en heeft COVID-19 mondiaal zijn invloed uitgeoefend op alle sectoren. Consumenten worden steeds kritischer en verwachten dat producten binnen no-time worden geleverd. Niet meer alleen in de winkel, maar ook tot aan de voordeur. 
Levisson constateert: ‘Kort op de bal zitten is cruciaal. Ketensamenwerking is daarom enorm belangrijk. Nu en in de toekomst.’ Hij geeft vijf tips over hoe je daarin als foodbedrijf een optimale afweging kunt maken. De kern is volgens hem het opstellen van een betrouwbare, forecast die je vervolgens nog betrouwbaarder maakt door er externe data aan toe te voegen. ‘Door deze forecast voor drie maanden vooruit en dus tijdig met toeleveranciers te delen, kunnen zij er beter op anticiperen en zullen ze betrouwbaarder, completer en sneller gaan leveren.’

Meer weten? Download hier het hele rapport.