Tetra Pak zet in op vaste doppen en papieren rietjes


foodaward

Grote stappen richting ’s werelds meest duurzame voedselverpakking

Tetra Pak gaat de verpakkingen in haar portfolio vanaf nu voorzien van tethered caps. Deze doppen, die vastzitten aan de verpakking, dragen bij aan het verminderen van zwerfafval omdat ze niet kwijt kunnen raken tijdens het inzamelen of recyclen. De doppen komen ook beschikbaar in een versie van plantaardig materiaal. Zo kan de ecologische voetafdruk verkleind worden en wordt het hernieuwbare gedeelte van de verpakking vergroot. Tegelijkertijd versnelt het bedrijf de uitbreiding van het aanbod aan papieren rietjes om nog meer opties te bieden voor hernieuwbare en CO2-arme materialen in de verpakkingsmarkt.

Transformatie 1.000 verpakkingslijnen voor tethered caps

Alleen al in Europa zullen meer dan 1.000 door Tetra Pak geleverde verpakkingslijnen potentieel worden getransformeerd, wat zich vertaalt in meer dan 20 miljard verpakkingen die naar verwachting de komende drie jaar zullen worden omgezet. In totaal omvat dit ongeveer 40 verschillende soorten verpakkingen met tethered caps, die allemaal ook beschikbaar komen in een versie van plantaardig materiaal. De eerste die op de markt wordt gebracht, is de HeliCap ™ 26 Pro-Closure. Dit product is voorzien van een nieuw schroef- en klapconcept met een zelfvergrendelend scharnier. Hierdoor wordt de inhoud beschermd en is deze tegelijkertijd gemakkelijk in gebruik voor thuis.

Voldoen aan de SUP-richtlijn

Deze stappen staan centraal om ervoor te zorgen dat de klanten van Tetra Pak in Europa klaar zijn om te voldoen aan de Single Use Plastics (SUP) -richtlijn, een integraal onderdeel van de bredere aanpak aangekondigd in de Plastics Strategy en een belangrijk onderdeel van de EU Circular Economy Action Plan. De hoofddoelstelling van deze richtlijn is het voorkomen en verminderen van zwerfvuil op zee afkomstig van plastic artikelen voor eenmalig gebruik. Ook buiten Europa wordt gewerkt aan vergelijkbare maatregelen.

Lars Holmquist, Executive Vice President Packaging Solutions and Commercial Operations van Tetra Pak: “Wij nemen belangrijke stappen om ons doel om ’s werelds meest duurzame voedselverpakking te maken dichterbij te brengen. Dat is een verpakking die volledig is gemaakt van hernieuwbare of gerecyclede materialen, volledig recyclebaar is én CO2 -neutraal. We streven er consequent naar om producten en diensten te leveren die waarde toevoegen aan voeding en mensen en tegelijkertijd de planeet beschermen. Onze belofte, ‘PROTECTS WHAT’S GOOD ™,’ in combinatie met deze ambitie, betekent dat we klanten innovatieve producten bieden die tegelijkertijd voldoen aan de snel veranderende eisen van de samenleving. We focussen op recycling in het design en gaan de komende 5 tot 10 jaar ongeveer €100 miljoen per jaar investeren om meer duurzame verpakkingsoplossingen te ontwikkelen.”