In 2020 meer huishoudelijk verpakkingsafval gescheiden


foodaward

In 2020 is de totale hoeveelheid ingezameld huishoudelijk verpakkingsafval voor recycling verder toegenomen. Dat concludeert het Afvalfonds Verpakkingen op basis van de eerste, voorlopige cijfers over het afgelopen jaar. De inzameling van verpakkingen van papier en karton laten voorlopig de grootste stijging zien in 2020.

“We hebben allemaal de beelden gezien van files bij de milieustraat,” aldus Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen. “Vanwege corona zijn we veel thuis en aan het opruimen geslagen.” Vanwege de sluiting van horeca en winkels, hadden we thuis ook veel meer verpakkingsafval. “En dat zien we terug in de cijfers, er is meer afval gescheiden. Daar zijn we blij mee, want inzameling is de poort naar een circulaire economie, ” aldus Klein Lankhorst. Na inzameling worden de verpakkingen gerecycled tot grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen.

De ingezamelde verpakkingen zijn niet alleen via scheiding door de consument ingezameld (‘bronscheiding’), maar ook via nascheiding. Hierbij worden achteraf met machines drankenkartons, plastic en metalen verpakkingen uit het restafval gehaald om verder te recyclen. Voor een goede recycling van glas, papier en karton en hout is het belangrijk dat deze altijd vooraf gescheiden worden ingezameld.


Over het Afvalfonds Verpakkingen 

In Nederland zijn bedrijven die verpakte producten op de markt brengen wettelijk verplicht te zorgen voor het inzamelen en recyclen van de verpakkingen: de producentenverantwoordelijkheid. De Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft deze verantwoordelijkheid van deze bedrijven op zich genomen. Het verpakkend bedrijfsleven betaalt hiervoor een heffing per kilo verpakkingen aan het Afvalfonds Verpakkingen: de afvalbeheersbijdrage. Hiermee worden de kosten voor de inzameling en recycling van verpakkingen volledig vergoed. Meer informatie vindt u op www.afvalfondsverpakkingen.nl