Foodvalley introduceert Facility Switch Quickscan om versnellende eiwittransitie te begeleiden


foodaward

Om de versnellende eiwittransitie te begeleiden introduceert Foodvalley NL de Facility Switch Quickscan. De scan helpt producenten om na te gaan of bestaande productieruimtes, machines of lijnen ook geschikt zijn voor de verwerking van eiwitrijke grondstoffen, de productie of verpakking van plantaardige producten.

Het aanbod van duurzaam geproduceerde ingrediënten en eindproducten kan de snel groeiende vraag naar plantaardige vlees- en zuivelvariaties amper bijhouden. Een oplossing om de dreigende ‘protein gap’ te voorkomen is door op een andere manier te kijken naar de voedselverwerkende en producerende faciliteiten die nu al voorhanden zijn.

Succesvolle haarbaarheidsstudie

In 2020 voerde Foodvalley NL met haar leden een haalbaarheidsstudie uit om na te gaan of extruders, momenteel gebruikt voor de productie van ontbijtgranen, ook inzetbaar zijn voor texturering van veldbonen-, soja- of tarwe-eiwit, een grondstof voor de productie van plantaardige variaties op vlees. De uitkomsten waren positief. Inmiddels werken ketenspelers als Codrico, MFH-Pulses en Griffith Foods aan het doorvoeren van deze facility switch.

Reden voor Foodvalley NL om de Facility Switch Quickscan te ontwikkelen. Na invullen van een korte vragenlijst horen deelnemers of hun faciliteit in potentie geschikt is voor een switch. Zo ja, dan worden ze in contact gebracht met experts uit het Foodvalley netwerk die kunnen helpen bij het herontwerpen van productielijn, machine of fabriek en het concretiseren van de businesscase.

Gebruik van de Facility Switch Quickscan is kosteloos, meer informatie is te vinden op www.foodvalley.nl/facilityswitch.