Foodbedrijf van het Jaar 2021


foodaward

De Foodbedrijf van het Jaar-verkiezing, georganiseerd door Supermarkt.team, geeft een goed inzicht in hoe de (toe)leveranciers in de foodretail presteren.

De leveranciers zijn op tien onderdelen getoetst, te weten: accountmanagement; categorie-ontwikkeling; communicatie; duurzaamheid & trends; logistiek & supplychain; marketing & promotie; online; productintegriteit & kwaliteit; productontwikkeling, groei & innovatie; vertegenwoordiging op de winkelvloer. Omdat er verschillende type leveranciers zijn, hebben we deze onderdelen gewogen naar de aard van de leverancier. Daarvoor vroegen we de retail – inkopers en unitmanager – hoe belangrijk de elementen voor de leveranciers zijn en dit hebben we vervolgens omgezet in een weging met percentages. Zo is marketing en promotie minder relevant bij de leveranciers van private label in tegenstelling tot de leveranciers van merkproducten.

Op de volgende pagina’s worden de verschillende getoetste onderdelen verder uitgelicht. Blader snel door om te kijken welke leveranciers er uitblinken! 

Onderzoek

De winnaars zijn bepaald op basis van een uitgebreid onderzoek van Supermarkt.team en aanvullende data.* Middels een enquête met 166 respondenten vroegen we retailers, zowel de hoofdkantoormedewerkers van supermarktorganisaties als supermarkt­managers, naar hun ervaringen met (toe)leveranciers.   

* De geraadpleegde onderzoeken zijn onder anderen van Brand Finance; Boston Consulting Group; MT/Sprout; Capitalmind.  


De voedselketen van de toekomstbegint  bij de consument

Door: CBL

Er is al jaren een omslag in de foodsector gaande. Waar voorheen de focus lag op aanbodgericht denken is de verschuiving naar vraag gestuurd werken bijna twintig jaar geleden ingezet. Er wordt niet meer zoveel mogelijk geproduceerd, maar de keten wordt serieus genomen. Daarmee sluit men aan bij de behoeften en wensen van de afnemer. Een positieve ontwikkeling, de voedselketen begint immers bij de consument. De leverancier staat niet langer centraal terwijl de rest van de keten langs de zijlijn toekijkt. Als duurzaamheid en de toekomst van de sector ons menens zijn, hebben we het namelijk over de toekomst van de voedselketen. Duurzaamheid raakt de hele keten: van producent tot consument. De toekomst van de keten begint bij de consument en daarom is het belangrijk jezelf continu de vraag te stellen wat hij wil en zijn vraag is. 

Veranderende rollen

Alle partijen in de voedselketen hebben de opdracht om oog te houden voor wat in de samenleving en bij afnemers op de agenda staat. Zo moet een leverancier veel meer zijn dan een vakman of -vrouw die hart heeft voor het (familie)bedrijf en weet wat goed is voor zijn producten. Een leverancier moet een goede ondernemer zijn die zijn afnemers kent en daardoor zijn brood kan verdienen. Daarbij is elke ondernemer ook verantwoordelijk voor eventuele medewerkers en stakeholders. In de voedselketen van de toekomst blijven alleen de beste ondernemers over en die ondernemers zullen onderling steeds beter gaan samenwerken.

Strategische ketensamenwerking

Voor supermarkten heeft strategische ketensamenwerking de toekomst; met nauwere relaties tussen supermarkten en geselecteerde groepen boeren, tuinders en leveranciers én met betere verdienmodellen in de hele keten. Binnen nu en tien jaar wordt dat de norm. Strategische ketensamenwerking geeft zekerheid voor iedereen die duurzame investeringen doet, omdat je garanties krijgt via bijvoorbeeld langjarige contracten of hogere prijzen. Het geeft zekerheid aan supermarkten dat zij producten kunnen afnemen die aan alle eisen voldoen en die aansluiten bij de wensen van de consument. 

Niet elke leverancier of boer zal een strategische samenwerking met een supermarkt aan kunnen gaan. Daarvoor is het aanbod simpelweg te groot. Een ondernemer die hierin een duidelijke keuze maakt, weet wie zijn afnemer is. Die weet ook het antwoord op de vraag waarmee het allemaal begint: wat wil de consument en is ook alweer zijn vraag?

Meer weten over ketensamenwerkingen in de supermarktbranche? Neem een kijkje op cbl.nl/themas/sterke-keten/