‘Samenwerken is het nieuwe concurreren’


foodaward

Door: Focusplaza

Leden Focusplaza leren buiten gebaande paden te kijken, hier te zien tijdens een winkelbezoek in Parijs.

Tijdens inspiratiesessies van clubs als Focusplaza ontmoeten ook concurrenten elkaar, maar juist door samen kennis te delen verdwijnt de onderlinge spanning. Dat betoogt Anniek Grosfeld van instore shopper en activatiebureau Young Perfect. Samen met Peter Paul Menken, co-owner van Menken Orlando, nam ze deel aan een podcast van Focusplaza, waar het belang van elkaar opzoeken en inspireren centraal stond. 

De meerwaarde van netwerken en sparren met branchegenoten is evident. Het zoeken naar oplossingen gaat beter wanneer je het met elkaar doet. In een speciale podcast, onder leiding van host Fons Blomhert van Focusplaza, wordt nog eens duidelijk waarom je af toe je vertrouwde (kantoor)omgeving moet verlaten om te kijken hoe het er in de buitenwereld aan toe gaat. Twee Focusplaza-leden kunnen het belang daarvan niet genoeg onderstrepen. ‘Er zijn duizend argumenten om achter het bureau te blijven zitten’, weet Peter Paul Menken, ‘maar maak tijd in je agenda en zie bijeenkomsten of inspiratiesessies als belangrijke afspraken.’ Hij merkt dat retailers soms over de streep getrokken moeten worden. ‘Zij zien het wellicht een beetje als ballast en veronderstellen dat leveranciers iets van hen willen. Uit eigen ervaring kan ik melden dat dat niet het geval is. We willen kennis delen, en het is belangrijk dat zoveel mogelijk geledingen die betrokken zijn bij de foodretail lid zijn om vanuit verschillende invalshoeken van elkaar te kunnen leren. Alléén een fabrikantenfeestje is minder interessant.’ 

Nieuwe inzichten

Hoewel ze zichzelf, met Young Perfect, een soort van vreemde eend in de bijt vindt als lid van Focusplaza, onderstreept Anniek Grosfeld de visie van Menken. ‘In onze netwerkgroep bevinden zich zowel retailers als fabrikanten. Door goed te luisteren naar elkaar kun je behoeften goed in kaart brengen. Er ontstaan nieuwe inzichten, die je dan gelijk kunt toetsen om vervolgens samen de dialoog aan te gaan. Ook wij als Young Perfect hebben daar wat aan’, stelt Grosfeld. ‘En doorvragen leidt tot een verrijking van de inzichten.’

Menken schetst verder dat het vrijuit kunnen praten door de leden van groot belang is: ‘De meesten spreken op persoonlijke titel. Dat staat dan voor even los van de daily business en dat is heel leerzaam.’ Hij heeft de afgelopen decennia verder ervaren dat de diverse gremia breder hebben leren kijken als gevolg van de sessies, waarbij inspirerende voorbeelden werden bezocht. ‘Toen de groep nog niet zo goed gesetteld was, rende de koekjesleverancier nadat hij de bus uitkwam bij wijze van spreken gelijk naar het koekjesschap en de vleesleverancier meteen naar de vleeswarenafdeling op de supermarktvloer. We hebben met zijn allen geleerd veel breder te kijken. Wat is nu precies de functie van de supermarkt? Dat is duidelijker geworden, door met een andere insteek met elkaar de vloer op te gaan.’ Door buiten het eigen gezichtsveld om te kijken, zijn de ontwikkelingen die consumenten doormaken beter te begrijpen, aldus Menken. ‘Dat kun je niet doorgronden door alleen maar sec naar de eigen categorie te kijken. Hoe belangrijk is bijvoorbeeld goede verlichting in supermarkt? Daar sta je normaal gesproken niet bij stil, maar door dergelijke sessies krijg je ook daar het nodige van mee.’ 

‘Er zijn duizend argumenten om achter het bureau te blijven zitten’ 

– Peter Paul Menken, Menken Orlando

Internationale trips

Menken, ook lid van de raad van advies van Focusplaza, onderstreept ook het belang van de internationale trips. ‘Als we uit een Italiaanse hypermarkt komen, zie je de retailers uit Nederland glunderen, genieten en daarna implementeren ze een nieuw concept op de eigen winkelvloer. Dat zijn dus concrete resultaten.’ Ook leren Menken en de andere leden van bezoeken buiten de foodretail om. ‘We bezochten ooit een centraal magazijn van Ikea, waar goederen met treinwagons werden aangevoerd. Het hele logistieke proces ervaren en het supplychain management bestuderen was fascinerend en leerzaam.’ Ook belangrijke thema’s als duurzaamheid komen regelmatig terug. ‘Het is mooi om daar specialisten over aan het woord te horen. Daar moet je gebruik van maken.’

Ervaring leert dat retailers meer begrip krijgen voor fabrikanten en andersom. Grosfeld herkent de door Menken geschetste verleiding om alleen je eigen vakgebied te bestuderen. ‘Deelnemers hebben inderdaad de neiging om eerst naar de eigen plank te kijken. Maar de opdrachten die we op de winkelvloer tijdens trips meekrijgen, geven ons een bredere blik. De totale markt en de mix van food en retail begrijp je dan ook beter. Wij zijn als Young Perfect geen retailer én geen fabrikant, maar we houden wel de oren en ogen open en toetsen bepaalde zaken gelijk bij beide partijen en dan komen ook wij terug met ideeën.’

In between talks

Menken vindt dat in coronatijd sprake is van een suboptimale situatie. ‘Je moet positief blijven, want met op je handen zitten kom je niet verder. Maar er gaat niets boven het met elkaar in de bus zitten.  De ‘in between talks’ zijn zo belangrijk en die mis ik enorm. In een zoom-meeting ga je niet even off the record iets aan een ander vragen. Terwijl dat wel belangrijk kan zijn.’ Business werkt nou eenmaal beter als je elkaar kent en begrijpt, is de gezamenlijke conclusie. Daarom is het tweetal blij dat Focusplaza zich aangepast heeft aan de nieuwe werkelijkheid. Grosfeld merkt daarbij op dat – wanneer het om corona gaat – gedeelde smart, halve smart is. ‘De voorkeur gaat natuurlijk uit naar fysiek contact, zodat je elkaar in de ogen kunt kijken en samen lacht. Dat maakt het juist bijzonder. Maar door toch in contact te blijven kunnen branchegenoten de ontwikkelingen als gevolg van corona bespreken met elkaar, en samen zoeken naar oplossingen.’ 

Fons Blomhert van Focusplaza spreekt tijdens de podcast met Anniek Grosfeld (l) en Peter Paul Menken, die via een videoverbinding meepraat.