Nick den Breejen over brancheclubs en netwerken: ‘Waarom ik geen lid wilde worden van Focusplaza’


foodaward

‘Je kent het wel. Na een lange en hectische dag om 20.30 uur op de bank met een bak koffie en nog even de laatste mailtjes lezen en beantwoorden, LinkedIn checken, et cetera. Allerlei hallelujaverhalen over geslaagde acties en leuke bijeenkomsten. Het lijkt soms wel alsof iedereen meer tijd heeft dan ik en dat ook nog eens deelt met de rest van de wereld.’ 

Nick den Breejen verbaasde zich als commerce manager bij een grote retailer regelmatig over uitingen die hij aantrof op sociale media. ‘Meestal besteed ik niet al te veel aandacht aan die mooie verhalen over studiereizen, inspirerende bijeenkomsten, fantastische ontmoetingen etc. Ik had dan ook niet gedacht dat ik zelf ooit deel zou gaan uitmaken van een initiatief waarbij mensen regelmatig met elkaar op pad gaan om de relevantie van actuele ontwikkelingen in de markt te bespreken. Eigenlijk was ik er wel van overtuigd dat je op andere manieren sneller en doelmatiger kennis kunt verzamelen dan met leveranciers en producenten bedrijven bezoeken en discussiëren over consumentengedrag, assortimenten en formules. Tot ik op een avond werd getriggerd door een post op LinkedIn over trends en ontwikkelingen, samen, verbinding maken, waarde toevoegen.’ 

Den Breejen: ‘Deze woorden zijn op zich niet bijzonder, aangezien je deze vaak terugziet in allerlei campagnes en strategische documenten. Maar het was juist die combinatie van woorden en de persoonlijke toon die me in het bericht aansprak. Want samen relevante waarde aan producten en diensten toevoegen, is voor mij het basisprincipe achter de economie. Juist in deze turbulente tijd is vanuit gezamenlijkheid onderscheidende meerwaarde toevoegen, belangrijker dan ooit. Gamechangers en vraatzuchtige disruptors zetten het huidige retaillandschap immers behoorlijk op zijn kop, om nog maar niet te spreken over de effecten van nieuwe technologische toepassingen in de offline- en onlinewereld. En de coronacrisis doet daar nog een stevige schep bovenop.’

Tell me and I will forget; show me and I may remember; involve me and I will understand. 

Verrast ontdekte de commerce manager achter het bericht op LinkedIn een netwerk van honderden leden uit de foodretail & Do it yourself. ‘Deze mensen vormden een platform waar niet alleen op afstand werd gekeken naar de business, maar waar ook werd gediscussieerd, ervaren en beleefd. Onder het motto ‘Tell me and I will forget; show me and I may remember; involve me and I will understand’, gaan deze beslissers en beïnvloeders uit de branche regelmatig met elkaar op pad om in binnen- en buitenland te zien en te ervaren welk effect actuele consumententrends op winkels, producten en diensten hebben.’

‘Dat vond ik wel mooi. Iedereen heeft immers zijn eigen beleving van de werkelijkheid. Daarom is het zo boeiend om met elkaar vanuit de praktijk het ‘waarom’ van nieuwe concepten te ontdekken en te bediscussiëren. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten en onvermoede kansen.’ Tijdens een kennismakingsbijeenkomst ontdekte ik: het ene moment ben je leraar en het andere moment leerling. Het delen van inzichten helpt bij de zoektocht hoe je actuele trends kunt vertalen naar toegevoegde waarde voor producten en diensten. Een succesvolle winkelformule of geslaagd productconcept is immers een uitgekiend samenspel van componenten die nauw op elkaar zijn afgestemd.’

Den Breejen: ‘Een dag “consumentje kijken” is voor mij inmiddels één van de meest inspirerende manieren om vat te krijgen op actuele veranderingen in binnen- en buitenland. Congressen, seminars, vaktijdschriften en het internet zijn waardevolle hulpmiddelen bij het verwerven van kennis, maar werkelijk inzicht krijg ik vooral door te zien, te proeven, te voelen en te ruiken. En geloof me, soms ligt de inspiratie letterlijk op straat.’  

‘Niet alleen ben ik lid geworden van Focusplaza, mijn enthousiasme reikte zo ver dat ik per 1 april jl. onderdeel ben geworden van het Focusplaza-team in de rol van business Development Manager.’

– Nick den Breejen

Focusgroepen zijn een waardevolle tijdsinvestering
Structureel deelnemen aan groeps-bijeenkomsten waarin kennisuitwisseling centraal staat, kost natuurlijk tijd, maar wie er slim mee omgaat, kan ook veel tijd besparen. Het is belangrijk dat er mensen in jouw netwerk zijn die jou kennen en begrijpen, waar je op kunt vertrouwen en die achter je staan, ongeacht de aanwezigheid van directe zakelijke voordelen. Tijd voor regelmatige en georganiseerde ontmoeting betekent voor mij dan ook: 
1. In één dag een breder zicht op relevante trends en ontwikkelingen;
2. Waardevolle kennis en kernachtige samenvattingen van deskundige sprekers;
3. Winkelbezoeken zorgen in korte tijd voor unieke inspiratie en inzichten en soms gratis advies;
4. Gesprekken nuanceren en/of accentueren het belang van innovatieve initiatieven en trends;
5. Reistijd als waardevolle en informele gesprekstijd om me te motiveren en te inspireren;
6. Best practices in binnen- en buitenland bezoeken zonder gedoe of voorbereidingsstress;
7. Het onderhouden van relaties die weder-zijds voordeel opleveren bij het realiseren van mijn commerciële en persoonlijke doelen. Want: je bent wie je kent.