Voorsprong in de markt behouden of krijgen


foodaward

Door: Annelies Ruis, WerfSelect

De budgetten voor FTE’s worden teruggeschroefd omdat er een recessie op ons afkomt, terwijl medewerkers al veel op hun bordje hebben. Ondertussen verandert de wereld in hoog tempo. Daar op inspelen is lastig, maar noodzakelijk om te overleven. De winnaars van morgen zijn diegenen die nu de tijd nemen om kansen te bepalen en te focussen. Hoe doe je dat in deze uitdagende tijden? 

Investeer juist nu in je team 

Veel mensen ervaren vermoeidheid in deze onzekere tijd. Je wilt als werkgever natuurlijk niet dat dit tot burn-outs in je team leidt. Besteed daarom aandacht aan je medewerkers. Zorg ervoor dat zij zich gehoord voelen. In deze ‘corona-tijd’ reflecteren velen op wat zij écht willen in hun werk; van betekenis zijn en talenten benutten is belangrijk. Vraag jouw medewerker wanneer hij/zij voelt dat hij/zij in zijn kracht staat en hoe hij/zij dat meer in kan zetten voor zijn huidige werkzaamheden. Het is belangrijk de werkhoeveelheid redelijk te houden, efficiënter te prioriteren, het werk goed te verdelen en duidelijke afspraken te maken. Het is essentieel dat je team aanhaakt bij de uitdagingen waar de organisatie voor staat en dat zij weten hoe zij bij kunnen dragen om de doelstellingen te behalen. Ook al zijn die nog onzeker. Autonomie, verbondenheid en competenties benutten zijn basisbehoeften van de mens. Speel daar als leidinggevende ook nu op in.  

Versnelde digitalisering, verduurzaming en andere businessmodellen

En terwijl je druk bezig bent met de vitaliteit van je team staat de rest niet stil. Je moet nieuwe businessmodellen onderzoeken, je online aanwezigheid versterken, klanten via andere kanalen bereiken, bijvoorbeeld via webshops. En dat in concurrentie met start-ups, die oude systemen in hoog tempo opschudden, en natuurlijk het besef dat we zuiniger om moeten gaan met onze aardbol. Het kan op sommige momenten bijna onmogelijk lijken om (grotere) projecten voortvarend te beginnen in de huidige tijd van hollen en stilstaan tegelijk. Daarom first things first. Borg je huidige business en urgente projecten met een deel van het team en zorg daarnaast dat een deel voldoende ruimte kan maken voor belangrijke projecten voor de toekomst.  

‘De winnaars van morgen zijn diegenen die nu de tijd nemen om kansen te bepalen en te focussen’

– Annelies Ruis

Externe capaciteit en expertise slim inhuren

Als je team bij dit alles hulp kan gebruiken, kun je als werkgever bijvoorbeeld ook externen in huis halen voor specifieke projecten. Omdat het aantal uren in veel gevallen beperkt blijft en de inhuur flexibel is, zijn de kosten te overzien. Een interimmer ontlast medewerkers direct, want hij/zij is meteen up and running. Bovendien levert een interimprofessional vaak meer dan verwacht (dat is immers hun bestaansrecht) en fungeert hij/zij als een handige vraagbaak voor de rest van het team. Zij kunnen gehele projecten van A tot Z overnemen, helpen bij het maken van heldere keuzes in de jaarplannen en medewerkers coachen of trainen op terreinen waar je als bedrijf expertise mist. Denk aan expertises als e-commerce, data, online, influencer marketing, campaigning, platform building, brand- en product management, packaging & design, NPD, marketing intelligence, en innovatie. Zo behoud je voorsprong in de markt of kan je kansen echt verzilveren. Ook in deze tijd.  

Annette Visser helpt Driscoll’s sneller meters maken
Annette Visser (foto) begon december vorig jaar bij Driscoll’s als interim marketing professional om twee belangrijke verpakkingsprojecten op te pakken: een vernieuwende emmer voor blauwe bessen en een familieverpakking voor frambozen en blauwe bessen. Visser: ‘Het ging om assortimentsuitbreiding, plasticreductie en kostenbesparingen. Het vaste team kwam hier niet aan toe, omdat twee personen langdurig afwezig zouden zijn en het ‘Paperpack Project’ begon; de introductie van papieren verpakkingen in Scandinavië. Daar waren veel handen voor nodig. Drie maanden later kwam corona ons land binnen. Wat waren ze blij dat ik intussen heel ver was met mijn verpakkingsprojecten.’ 
WerfSelect verbindt bevlogen mensen en merken en daar wisten ze dat Visser graag met gezonde voeding aan de slag wilde. ‘Toen ze mij vroegen voor deze klus, was ik dan ook direct enthousiast. Ik kijk terug op een succesvol project bij een prachtige organisatie. De verpakkingen zijn in de jaarplannen opgenomen en de grootverpakkingen in het standaard assortiment.’ Driscoll’s is de inhuur van een interim professional goed bevallen. ‘Annette heeft een heel goede job gedaan voor ons in een lastige (corona)tijd’, aldus Marieke Appels, Marketing, Communications & Strategy Director EMEA bij Driscoll’s. ‘Ze wist heel snel haar weg te vinden in dit internationale project, ondanks het feit dat iedereen vanuit huis werkte en weinig tijd voor haar had. Het is me heel erg goed bevallen om een interimmer, die zich niet druk hoeft te maken over dagelijkse beslommeringen, een project te laten doen om sneller meters te kunnen maken. Ik ben van plan dit regelmatig te blijven doen.’