Niets is zo blijvend als verandering


foodaward

Door: Manon Steenbergen en Pieter Verhoeff

Het afgelopen ‘coronajaar’ is het aandeel food binnen retail gestegen van 20 naar 22 procent, een stijging van liefst 10 procent. Het is nog belangrijker geworden om de shopper, zijn missie en de kanaalverschuiving te volgen. Haal daarom de juiste kennis en slagkracht in huis.

De gemiddelde Europeaan besteedt ongeveer 20 procent van zijn of haar retailbestedingen aan voedingsmiddelen. De plek waar men deze koopt is de afgelopen jaren enorm verschoven. Het super- en hypermarktkanaal daalde de afgelopen vijf jaar in aandeel van 65 naar 60 procent in 2020; een verdere daling naar 57 procent in 2025 wordt zelfs verwacht. De groeiers zijn discount, convenience en natuurlijk e-commerce. Dit laatste kanaal nam in 2015 nog maar een aandeel in van 1.9 procent voor voedingsmiddelen en is gegroeid naar liefst 4,4 procent in 2020.

Nog nooit eerder steeg het aandeel food binnen retail zo hard; in 2020 van 20 naar 22 procent. Een stijging van liefst 10 procent. 

Andere behoeften

Welk kanaal bezocht wordt is niet afhankelijk van het type consument, maar van de behoeften. De super- en hypermarkt zijn met name een kanaal waar op routine wordt gekocht met lijstjes voor een aantal dagen en om de voorraadkast aan te vullen; daar ben je op zoek naar grote verpakkingen, basics, en een breed en diep assortiment. De kleinere supermarkt bezoek je voor kleinere shoppingtrips, het invullen van de behoeften van vandaag en morgen en is veelal dichtbij en minder prijssensitief. Naar een discounter ga je voor ‘best value for money’, het convenience-kanaal voorziet in de ‘on the go’ behoefte en het e-commercekanaal heeft de ideale combinatie van thuis shoppen en thuis geleverd krijgen. E-commerce is daarnaast een kanaal waar de persoonlijke behoeften erg goed kunnen worden ingevuld; denk aan het opgeslagen boodschappenlijstje en het laten bezorgen wanneer het jou uitkomt.

Zo voorziet elk kanaal in een andere shoppingbehoefte en daarbij past uiteraard een ander assortiment, prijs en promotiebeleid. 

Blijvende impact

Door de coronapandemie zijn mensen vaker thuis, koken meer en doen meer boodschappen. Dat resulteerde in groei voor de supermarkt, e-commerce, discount en in mindere mate convenience. Het afgelopen jaar is het aandeel food binnen retail dan ook gestegen van 20 naar 22 procent, een stijging van liefst 10 procent. Dat is nog nooit gebeurd.  Ook in Nederland zien we dat terug met retailformules die een groei rapporteren van tussen de 10-15 procent.  

Hoe en waar we boodschappen doen verandert. Het afgelopen jaar was uitdagend voor retailers en toeleveranciers. Wendbaarheid en flexibiliteit waren uiterst belangrijk, en de ruimte krijgen om aanpassingen te maken werd van steeds groter belang. Deze veranderende manier van handelen was ingrijpend, nieuw en met name leerzaam. Het ‘corona-effect’ is wellicht niet blijvend. Maar de snelheid waarmee veranderingen zich voordoen en de flexibiliteit van handelen die daarbij nodig zijn, dat is wel degelijk blijvend.

Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop post-corona invulling wordt gegeven aan de manier waarop kantoren worden gebruikt. Gaan werknemers straks nog wel vijf dagen naar kantoor voor werkzaamheden die ze gemakkelijk vanuit huis kunnen doen? Of worden kantoorruimtes wellicht inspiratieruimtes om te kunnen sparren met afnemers? De manier waarop werken wordt ingevuld is blijvend veranderd, en dat heeft impact op hoe en waar we in de toekomst in onze voeding voorzien.

Wendbare organisatie

Deze elkaar snel opeenvolgende veranderingen vragen om een nieuwe manier van denken van leveranciers en retailers. Wat vandaag een op de markt afgestemd plan is, kan morgen achterhaald zijn. Met enige regelmaat zullen we onszelf moeten afvragen of we de juiste producten in de juiste formats aanbieden. Zijn we bijvoorbeeld op de hoogte van de behoefte van de consument en hoe ze die graag ingevuld willen zien in hun shoppingtrips; stemmen we ons aanbod voldoende af op het kanaal; kunnen we de markt snel voorzien van een veranderd aanbod naar aanleiding van de verschuivende vraag; en is de organisatie ingericht op deze veranderde wensen en hebben we de juiste mensen in huis om snel op deze wijzigingen in te spelen?

Elke organisatie is gebaseerd op vaste patronen en die zijn vaak lastig om te doorbreken, zeker als de toekomst onzeker is. Er is dan behoefte aan kennis en flexibiliteit, een frisse open blik. Aan medewerkers die over de grenzen van hun functiegebied heen kunnen kijken, die kunnen verbinden en in staat zijn om nieuwe manieren van werken en samenwerkingen op te zetten. En daarmee bijdragen aan een wendbare organisatie die in staat is om de juiste doelen na te streven voor het bedrijf en haar klanten.

Verschil maken

Als interim professional zien we veel bedrijven waarvan de een beter in staat is te reageren op de veranderingen in de markt dan de ander. In tijden van verandering kan het binnenhalen van een interimprofessional erg interessant zijn. Ze zijn van nature gewend zich binnen zeer korte tijd in te werken in de bestaande bedrijfscultuur. Daarnaast zijn ze door hun ervaring bij een veelvoud aan bedrijven in staat om snel optimalisaties door te voeren en bestaande patronen te doorbreken en veranderen. Bovendien zijn ze veelal geschoold in verschillende vakgebieden zoals sales, marketing en trade marketing. 

Kanaalverschuiving is een feit met impact op assortiment, prijs en promotiebeleid. Door de pandemie is deze trend versneld en nog zichtbaarder geworden. Het begrijpen van shoppers en hun missies en de invulling per kanaal is cruciaal geworden om als organisatie het verschil te kunnen blijven maken. Juist nu is het tijd om hierin op in te spelen. Haal daarom de juiste kennis, flexibiliteit en slagkracht in huis zodat je voorbereid bent om die kansen te pakken.