Inzicht in waarden is bepalend voor bedrijfssucces


foodaward

Door: Marcel Jonkers

In een succesvolle organisatie zijn de persoonlijke waarden en drijfveren van de medewerkers in lijn met de bedrijfscultuur. Door hier inzicht in te krijgen en de waarden en bedrijfscultuur op elkaar af te stemmen, ontstaat een samenhangend en betrokken team. Bedrijven die hier op aansturen hebben een beter resultaat dan branchegenoten.

Welke kernwaarden heeft het bedrijf waar­voor u werkt? En in hoeverre sluiten deze aan bij de waarden van de medewerkers? Welke invloed heeft dit op het resultaat van het bedrijf? Dergelijke vragen zijn steeds vaker actueel. Onlangs besloot ijsmaker Ben & Jerry’s om de verkoop in bezet Palestijns gebied te staken. Het druist in tegen hun kernwaarden. Het leidde tot veel ophef.

Als de persoonlijke waarden van medewerkers in lijn zijn met de nieuwe strategie of organisatie, komt een bedrijf sneller tot de gewenste resultaten

Uit onderzoek blijkt dat als de persoonlijke waarden van medewerkers (te) veel van die van het bedrijf verschillen, er geen of weinig vooruitgang wordt geboekt wanneer er bijvoorbeeld voor een nieuwe strategie of organisatie wordt gekozen. Door de persoonlijke waarden van medewerkers te achterhalen weet je als organisatie welke woorden je moet gebruiken om de gewenste veranderingen te realiseren. En als de persoonlijke waarden in lijn zijn met de nieuwe strategie of organisatie komt een bedrijf sneller tot de gewenste resultaten. 

Keuzes vs. waarden

In deze snel veranderende wereld zijn waarden echter niet alleen bepalend voor het resultaat. Meerdere keuzes worden hieraan gekoppeld. Dat is ook wat Ben & Jerry’s nu laat zien door te staan voor de waarden die het als bedrijf heeft opgesteld. Zoals op hun site is te lezen: ‘Onze sociale missie verplicht ons om ons bedrijf innovatief in te zetten om de wereld beter te maken.’

Het bedrijf inzetten om de wereld beter te maken en daar naar handelen. Dit vergt een team dat deze waarden op persoonlijke titel onderschrijft. Interimmanagers proberen de drijfveren van medewerkers te achterhalen. Dat geeft inzicht in de onderdelen waarmee de gewenste veranderingen gerealiseerd kunnen worden. En uiteindelijk is dit bepalend voor de vraag waarom een bedrijf succesvoller is dan zijn branchegenoten.

Visie

Elk bedrijf heeft een visie, met woorden die aan waarden refereren. Denk daarbij aan: ondernemend, klantgericht, duurzaam etc. Dat is de richting die het bedrijf op wil. De vraag is of de medewerkers en teams die de richting moeten vormgeven, deze visie delen. Want alleen dan komt een waarde tot zijn recht en betaalt het zich uit in meer omzet en betere resultaten. Het begrijpen van elkaars intrinsieke motivatie, persoonlijke waarden en drijfveren zorgt ervoor dat creativiteit, kennis en vaardigheden worden gedeeld. Samenhang en betrokkenheid nemen toe en daarmee het rendement van activiteiten binnen en tussen teams.

In de huidige situatie is het voor elk bedrijf essentieel om de organisatie te toetsen aan de actuele vraagstukken. Inzicht in waarden kan hierbij helpen. Het is belangrijk niet alleen voor de bestaande, maar ook voor de nieuw te werven medewerkers. Daarnaast zien we dat steeds meer bedrijven de waarden terug laten komen als onderdeel van het functioneringsgesprek, hiermee worden de waarden verankerd in het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). 

Onafhankelijk proces

Wanneer een interim professional start met een opdracht, is het vergaren van data cruciaal om de waarden van een bedrijf scherp te krijgen. Interimmanagers brengen daarmee de kracht van een bedrijf in beeld. Daarvoor zijn verschillende methoden. Bijvoorbeeld door gesprekken met werknemers en management of een assessment. Een interimmanager waarborgt tijdens het proces de onafhankelijkheid en kan snel en scherp tot de kern komen. 

Gesprekken

Onderzoek de waarden van degene die het bedrijf hebben opgericht. Interview het management. Wat zijn hun waarden, zowel persoonlijk als als leidinggevende? Welk gedrag zagen zij bij medewerkers toen het bedrijf het best presteerde? Interview de best-presterende medewerkers die er momenteel werken. Wat motiveert hen? Verzamel verhalen die deze waarden reflecteren. Story telling is een krachtig communicatiemiddel. En vraag om input bij medewerkers en andere stakeholders: voorstellen voor nieuwe waarden inclusief motivatie. 

Assessment

Een andere methode om deze inzichten te krijgen, is via een assessment. Dit assessment bestaat uit honderd woorden, waaruit men er tien mag kiezen die de persoonlijke waarden vertegenwoordigen. Daarna hetzelfde voor de waarden van het bedrijf nu en de waarden van het bedrijf in de toekomst. Hiermee worden de onderliggende waarden in teams inzichtelijk gemaakt en kan de grootste gemeenschappelijke deler worden bepaald. 

Met de uitkomst van dit assessment kunnen managers kijken naar de overeenkomsten en verschillen. Het geeft inzicht in hoe zij hun team kunnen optimaliseren om tot een hoger teamrendement te komen. Aansluitend volgt er een persoonlijk en bedrijfsmatig ontwikkelplan, waarin concreet en duidelijk staat wat beter kan.

Doe de waarden test
Mocht u naar aanleiding van dit artikel geïnteresseerd zijn in de eigen persoonlijke waarden doe hier de gratis waarden test

Namens de Kameleons, de beroepsvereniging voor commerciële Interim Professionals
In FP.Work elk nummer een bijdrage van een lid van De Kameleons. Het managen van commerciële verbeteringsprocessen is een van onze specialiteiten. Daarnaast zijn onze leden professionals in category management, trade marketing, sales, communicatie, shopper marketing en sourcing. Onze leden hebben meer dan tien jaar commerciële ervaring en minimaal drie jaar interim ervaring.
Onze Leden: Andre Adolfs, Linda Commandeur, Lucien Dechesne, Natascha Cordia, Dennis van Delden, Frank Dikhoff,  Marcel Jonkers, Bart Heek, Marry Berkhout – de Koning, Bas Lippens, Robbert Nijssen, Arjan Oosterlee, Harold Overweg, Monique Peeters, Mariska van der Poel, Linda Platvoet, Manon Steenbergen, Auke Teunissen,  Carin van Thiel, Isabelle Val, Aart Veenstra, Joost Verhagen, Pieter Verhoeff, Dick ten Voorde, Peter van der Woude en Mariek Wilms.