Een interim-professional inzetten of niet…


foodaward

De voordelen van variabel

Door: Arjan Oosterlee, De Kameleons

Als organisatie moet je steeds weer keuzes maken. Zo ook de keus: een interim-professional inhuren of toch liever een vaste kracht in dienst. Diverse afwegingen spelen hierbij een rol. Deze afwegingen zijn voor interim-professionals niet altijd helder. 

Duidelijke opdracht

‘Kun jij tijdelijk onze salesmanager opvangen? Want hij heeft een nieuwe baan gevonden.’ 
Hiermee begint vaak het verzoek voor een interim-professional. Het lijkt een heel concrete opdracht, maar dat is het zeker niet. Voor de potentiële interimmer roept het namelijk heel veel vragen op. Wat wil je dat ik concreet doe? Hoe wil je dat de medewerkers worden aangestuurd? Hoe lang wil je deze vacature met een interimmer opvangen? En wellicht het belangrijkste: wat moeten de deliverables, de concrete resultaten, zijn? 
Een ervaren interim-professional heeft vaak al veel bedrijven gezien en is naast het voortzetten van de huidige strategie ook uitstekend in staat een stuk vernieuwing te brengen. Als dit laatste gewenst is, maak dit dan als organisatie in de opdracht concreet en formuleer met de interimmer vooraf een gezamenlijk vertrekpunt met duidelijke deliverables. Dit voorkomt onduidelijkheid en miscommunicatie.

De beste kandidaat

‘Ik wil de beste kandidaat voor deze opdracht.’ 
Dat is logisch, maar wie is de beste kandidaat voor je bedrijf? Dat is afhankelijk van het type opdracht, de duur van de opdracht, het team en de cultuur, de deliverables. 
Dit geldt ook voor de kandidaat zelf. De kandidaat kan uitstekende papieren hebben, gedegen ervaring en goede referenties, maar dit garandeert niet dat een samenwerking hiermee succesvol wordt. Het succes hangt namelijk vooral af van de synergie: is er wederzijds begrip, respect, aansluiting bij de bedrijfscultuur en voegt kandidaat hier iets aan toe? Kortom het gaat niet om de beste kandidaat, maar de ‘best fitting’-kandidaat. 

Een interimmer, een investering…

‘Wat is je tarief? Ooh dat is wel veel…’ 
Het tarief, een verklaarbare vraag uiteraard. Het uiteindelijke tarief van een interimmer is van veel factoren afhankelijk. Hoe ervaren is de interimmer? Wat is de zwaarte van de opdracht? Stuur je mensen aan? Is het wenselijk ook in de weekeinden en op vakanties bereikbaar te zijn? 
Daarnaast is het beloningsmodel, en dus ook het uur- of dagtarief, compleet anders dan dat van een werknemer in dienst. Het verschil tussen een werknemerssalaris en het tarief van een interimmer is op jaarbasis gemiddeld de factor 10:16. Dit is verklaarbaar door onderdelen als sociale lasten, pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering, vakantiegeld, auto, vakantie- en ziektedagen. Deze kosten heeft een interimmer namelijk ook, hij moet een deel van zijn inkomsten hiervoor reserveren. Ze gaan namelijk nog af van zijn bruto tarief.  
Daarnaast zit aan een vaste medewerker ook veel risico’s en kosten die vaak verborgen zijn. Denk aan ziekteverzuim, ontslagvergoeding, verandering of niet meer passend binnen de organisatie, opleidingstrajecten en veel administratieve en hr-ondersteuning. Deze risico’s en kosten zijn al aanzienlijk en zullen de komende jaren alleen maar verder toenemen. 

De extra’s van een interimmer

Tot slot, een interimmer brengt ook veel extra’s die een vaste medewerker vaak niet heeft. Zo is een interimmer vaak veel ervarener en heeft regelmatig ook al op een hoger niveau gewerkt. Een interimmer is flexibeler, veel sneller inzetbaar en heeft meer focus op waar hij verschil kan maken. Tevens zijn de meest ervaren interimmers in staat om naast het tijdelijk overnemen van een functie, gelijktijdig de noodzakelijke modernisering van een functie of afdeling door te voeren. 
Daarnaast is de interimmer onafhankelijker en hierdoor transparanter en brengt hij zijn eigen netwerk mee. Dit netwerk kan ingezet worden voor oplossingen, denk aan toeleveranciers, maar ook aan de klantzijde. Een interimmer kent de klanten namelijk vaak op meerdere niveaus en kan in moeilijke situaties met klanten op hogere niveaus schakelen om discussies op te lossen. Kortom een interim-professional lijkt wellicht duurder dan een vaste kracht, maar is dit vaak niet en heeft bovendien veel voordelen. 

Variabel de beste oplossing

De opdracht, de investering, en de kandidaat. Dit zijn drie belangrijke aspecten die organisaties moeten afwegen voor ze een keuze maken tussen een vaste kracht of een interim-professional. Hier geldt dat soms de inzet van vaste krachten veel verstandiger lijkt, bijvoorbeeld ten aanzien van consistentie en continuïteit. Maar zoekt een organisatie naar verandering, snelheid en professionaliteit of staat een visie nog niet helemaal scherp, dan is de interim-professional een betere oplossing. Zeker als de interimmer kan bijdragen aan het scheper krijgen en invullen van deze visie. Kortom: soms lijkt vast beter, maar veelal is variabel de beste oplossing in een snel veranderende organisatie. 

‘Soms lijkt vast beter, maar veelal is variabel de beste oplossing in een snel veranderende organisatie’

– Arjan Oosterlee