Formule-atlas


foodaward

In de formule-atlas van FP.Work beschrijven we per editie de geografische aspecten van supermarktformules vanuit een wisselende invalshoek. Deze keer staat de ontwikkeling van het supermarktaanbod in de Amsterdamse binnenstad centraal. De informatie is afkomstig van Bureau van der Weerd, adviesbedrijf in winkelonderzoek.

In de afgelopen vijftien jaar is het aantal supermarktvestigingen in het centrum van Amsterdam bijna verdubbeld, van 22 naar 43. De hoeveelheid vierkante meters aan winkelvloeroppervlakte (wvo) nam in diezelfde periode toe van zo’n 12.000 m2 naar bijna 25.000 m². Het gemiddeld wvo per winkel bleef vrij in die periode echter stabiel rond de 500 à 600 m² wvo. 

Blauwe stad

Het formulebeeld in het centrum van de hoofdstad kleurt intens blauw. Toch was het aandeel in het wvo van Albert Heijn in 2005 met 79 procent fors hoger dan op dit moment (63 procent). Toch is Albert Heijn zeer dominant in de Amsterdamse binnenstad. Actueel heeft AH twintig vestigingspunten in de postcodegebieden 1011 t/m 1018, en dat is nog exclusief AH to go-filialen. 

Het formulebeeld is in de afgelopen jaren wel meer divers geworden dankzij de nieuwvestiging van formules als Jumbo, Spar, EkoPlaza en Marqt. Kenmerkend voor de Amsterdamse binnenstad is dat er altijd wel marktruimte lijkt te zijn. Het aantal inwoners is natuurlijk fors gegroeid en het toerisme was ‘booming’ totdat corona toesloeg. 

Geldingsdrang Jumbo

Hoewel de concurrentiedruk steeds verder toeneemt, blijft de supermarktdichtheid in diverse delen van de Amsterdamse binnenstad toch relatief laag. Dit vormt dan ook een belangrijke verklaring voor het gegeven dat diverse formules proberen om juist in dit marktgebied marktaandeel van Albert Heijn af te snoepen. Jumbo laat zich in dat opzicht steeds meer gelden met twee recente openingen van Jumbo City aan de Jodenbreestraat en het Damrak. Ook Spar timmerde de afgelopen jaren flink aan de weg met nieuwe vestigingen aan onder andere het Rokin en de Nieuwe Doelenstraat. Daarbij gaat het vrijwel uitsluitend om stadswinkels.

Opmars flitsbezorgers

Voor de nabije toekomst mag verwacht worden dat zich als gevolg van ontwikkelingen in de bredere retailmarkt voortdurend kansrijke vestigingslocaties blijven aandienen in dit marktgebied en dat er de komende jaren nog wel de nodige nieuwe stadssupermarkten bij zullen komen. Deze ontwikkeling zal zich voltrekken tegen de achtergrond van een sterke oriëntatie van een groeiend aantal binnenstadsbewoners op online en daarbinnen de opmars van flitsbezorgers zoals Gorillas en Flink. Dit geheel maakt de dynamiek in het supermarktlandschap van de Amsterdamse binnenstad ongekend groot.

wvo in m2aantalgem. wvo% AH in wvo
2005118002253579%
2015203003361563%
2021245004358363%
Bron: Locatus (bewerking Bureau van der Weerd)